Home
Aktuality
Home
Partneři
Fotogalerie
Odkazy
Napište nám
Kontakt
   
   

Obdržené licence firmy Parita plus s.r.o.

Výpis z obchodního rejstříku


Výpis z obchodního rejstříku

Živnostenské listy

- koupě zboží
- zprostředkovatelská činnost
- inženýrská činnost
- projektování staveb
- projektování elektro zařízení

Certifikát systému jakosti


Obdržené certifikáty a osvědčení firmy Parita plus s.r.o.

Osvědčení o autorizaci ČKAIT
(platné pro Českou republiku)

- v oboru Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
- v oboru Technologická zařízení staveb

Osvědčení o autorizaci ČKAIT

Osvědčení

o úspěšně vykonané zkoušce podle § 14 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/68 Sb. o odborné způsobilosti v eletrotechnice


Osvědčení o autorizaci ČKAIT

Soudní znalectví v oboru elektro

aktuální výpis z Ministerstva spravedlnosti ČR

v oboru elektrotechnika se specializací venkovní a vnitřní silnoproudé elektrorozvody do 22kV, hromosvody


Osvědčení o autorizaci ČKAIT

Certifikáty systému jakosti

Certifikáty o zavedení a používání systému řízení jakosti odpovídající ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 9001:2004

Certifikát systému jakosti

Od ledna r.2001 byl ve společnosti Parita plus s.r.o zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Recertifikace byla provedena v roce 2004 a v roce 2007 již nebyla na žádost majitele firmy obnovena. Činnost společnosti Parita plus s.r.o však dodržuje základní ustanovení výše uvedeného předpisu.